Новини

Новини
Обучение на роми за парамедици - в репортаж на БНТПарамедиците - моделът на здравни услуги в България